Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.watch4u.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.watch4u.pl jest prowadzony przez firmę:

WATCH4U.PL Piotr Ekiert
ul. Grodzka 49A/14
38-400 Krosno

NIP: 684-178-54-74
REGON: 180474296
NR EWID.: 13169/09

3. Adres do korespondencji:

WATCH4U.PL
ul. Grodzka 49A/14
38-400 Krosno
tel.: +48 570 570 010
email: info@watch4u.pl

II. Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma WATCH4U.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

9. Firma WATCH4U.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.watch4u.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

11. Firma WATCH4U.PL wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

12. Firma umożliwia indywidualny odbioru zakupionego towaru.

III. Gwarancja i reklamacje

13. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru należy przesłać na adres: WATCH4U.PL Piotr Ekiert ul.Grodzka 49A lok.14 38-400 Krosno. W przypadku odstąpienia od Umowy- koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

15. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: * imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, * datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, * przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, * wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

16. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

17. Rejestrując się w sklepie internetowym i składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

18. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

19. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz  żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

20. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

21. Firma WATCH4U.PL nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.


PayPal